Meer dan 60% IT’ers overweegt ontslag wegens stress

Meer dan tweederde van de Britse IT’ers overweegt het om te stoppen met werken. Als reden worden een te hoge werkdruk, weinig beloning en veel overwerk opgegeven.

Uit een onderzoek van GFI software blijkt dat meer dan 20% van de IT’ers in het Verenigd Koninkrijk te kampen heeft met wel acht tot twaalf uur onbetaald overwerk per week. Het overige deel van het IT personeel geeft ook aan wel zes uur per week extra werk te verrichten.

Van alle ondervraagde IT’ers geeft 68% te leiden aan stress en daarom het liefst zou willen stoppen met werken. Ruim een derde van deze groep geeft aan door het werk geen tijd meer te hebben voor een sociaal leven of soms zelfs een liefdesleven. GFI software wijdt dit aan de werkgever die niet goed om lijkt te gaan met budgetten en planningen.