Internet fraude in de toekomst beter te voorkomen

Binnen het Internet is er een strijd gaande tussen wat we noemen de “gesloten protocollen” en “de open source protocollen.” Bij deze laatste vorm is de broncode van het protocol toegankelijk voor iedereen en kan iedereen dus ook de broncode aanpassen. Bij gesloten protocollen kan alleen de maker van dat protocol deze aanpassen.

Protocollen worden bijgehouden in een register en als ze daar eenmaal zijn opgenomen, dan moet een overheid wel met goede redenen komen om dit protocol niet te gebruiken. Het laatste open source protocol wat in het register is opgenomen is het zogenaamde DNSSEC protocol, dit is een veiligheidsprotocol om domeinen beter te beveiligen.

Door gebruik te maken van een open source protocol wordt de overheid niet vastgelegd op het gebruik van software van één leverancier. Ook de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) zal nu gebruik kunnen maken van dit protocol