Project management

Project Management Software stelt jou in staat om overzicht te houden in de lopende projecten binnen het bedrijf. Met onze software loop je niet langer het risico dat deadlines uit het oog worden verloren of dat de juiste personen niet worden ingeschakeld. De software deelt het project in overzichtelijke taken en deelprojecten en wijst vervolgens de juiste personen toe aan het juiste deelproject. Omdat je met onze Project Management Software altijd overzicht hebt over de lopende projecten wordt de besluitvorming makkelijker en effectiever.


Niet alleen voorkom je vertraging tijdens de uitvoering van het project maar ook de uitgaven blijven binnen de daarvoor beschikbare gelden. Doordat de software voor jou berekent welke activiteiten doorslaggevend zijn voor de einddatum van het project, ben je in staat om de uiteindelijke planning op een goede wijze te laten verlopen. Dit bespaart jou niet alleen tijd maar ook geld.

Project Management Software kan gebruikt worden in alle fasen van een project.
  • Bij het opstarten helpt de software jou in het opknippen van het plan in diverse fasen.
  • In de voorbereiding ondersteunt de software jou in het maken van de deelprojecten en legt een projectmap voor jou aan.
  • Tijdens de uitvoering kun je de voortgang van het project bewaken.
  • Tijdens de afsluiting kun je de software gebruiken om de projectmappen af te sluiten en een grondige evaluatie van het project op te stellen.
Ons pakket sluit makkelijk aan op de bestaande ERP-systemen. Hoewel ons pakket bijzonder gebruiksvriendelijk is, is het van belang dat je tijdens het gebruik van de software altijd een beroep kunt doen op onze deskundige medewerkers om vragen over dit pakket te beantwoorden of je te ondersteunen in het gebruik er van. Hierom kun je altijd terecht bij ons support team.