Abuse - Notice-and-takedown

Abuse: Wat vertaan we onder abuse?
Onder abuse wordt verstaan:
als een website door derden wordt misbruikt (=abuse): de website is dan gehackt.
als er spam vanaf uw domein wordt verstuurd: dit heet mailmisbruik.

In het geval u klachten heeft over bijvoorbeeld spam welke afkomstig is van servers welke in beheer zijn door Nesh Media, dan kunt u contact opnemen met abuse (at) neshmedia.com. Wij vragen u om de volledige headers van de email mee te sturen met de klacht samen met de datum en het tijdstip waarop u de email heeft ontvangen.

Notice-and-takedown Procedure
Nesh Media staat voor vrije meningsuiting. Echter dient dit wel volgens de in de wet vastgestelde grenzen te gebeuren. Hierom hebben wij een Notice-and-takedown procedure beschikbaar gesteld, zodat u misplaatste uitingen of wetsovertredingen direct aan ons kunt voorleggen.

Indien u een overtreding constateert dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar abuse (at) neshmedia.com.


Vermeldt, zover van toepassing, in ieder geval de volgende informatie en/of bewijsstukken:

- in geval van copyrightschending; de originele locatie van het betreffende materiaal (middels een url);
- bewijs dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de betreffende geschonden rechten;
- bewijs dat bovengenoemde rechthebbende de eigenaar van de website reeds heeft benaderd; bijvoorbeeld in de vorm van een e-mail;
- uw contactgegevens.